Sökning: "Tillfällig klädförvaring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tillfällig klädförvaring.

  1. 1. Tillfällig klädförvaring

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

    Författare :Sebastian Zwahlen; Niclas Andersson; [2010]
    Nyckelord :Tillfällig klädförvaring;

    Sammanfattning : This degree project has been carried out by Niclas Andersson and Sebastian Zwahlen, students of the Innovation and Design Engineering Program at the Faculty of Technology and Science at Karlstad University. The project was carried out during the spring 2010 and includes 22, 5 ETCS credits. LÄS MER