Sökning: "Tillfälligt uppehållstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Tillfälligt uppehållstillstånd.

 1. 1. ”Jag har dött lite känns det som” : En kvalitativ studie om ensamkommande ungas upplevelser kring sin asylprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande; Tillfälligt uppehållstillstånd; Identitetsteorin; Symbolisk interaktionism; Marginalisering;

  Sammanfattning : År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige varav 70 834 var barn. I gruppen barn ingår även barn utan vårdnadshavare. Under 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn asyl i Sverige (Bris, 2017). LÄS MER

 2. 2. Utvisning i strid med svenskt konventionsåtagande. En analys av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter sedan införandet av 11 § TUtlL med utgångspunkt i Migrationsverkets bifallsbeslut.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Kazemi; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som gensvar till det ökade antalet asylsökande personer i Sverige hösten 2015 föreslog regeringen att svensk utlänningslagstiftning tillfälligt skulle anpassas till lägsta nivå enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL) trädde så småningom i kraft den 20 juli 2016. LÄS MER

 3. 3. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshetens inverkan på nyanlända : En studie om eftergymnasialt utbildade nyanländas upplevelser av arbetslöshet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Cigdem Yenigun; [2016]
  Nyckelord :Newly arrived; Public Health; Psychological support; Education; Unemployment; Nyanlända; Folkhälsa; Psykologisk stöd; Utbildning; Arbetslöshet  ;

  Sammanfattning : Alla vill må bra och ha en så god hälsa som möjligt, däremot sker ibland hinder i livet så som arbetslöshet eller konflikter i hemländer som tvingar vissa människor till att fly. Många människor har innan flykten påbörjat en universitetsutbildning eller genomfört den helt när de har anlänt till ett nytt land. LÄS MER

 5. 5. Intimate partner violence against immigrant women with temporary residence permit : -Interviews with professionals

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Cecilia Flink; Petranka Grozdeva; [2016]
  Nyckelord :Intimate partner violence; immigrant women; temporary residence permit; Våld i nära relationer; invandrarkvinnor; tillfälligt uppehållstillstånd;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the situation of immigrant women with temporary residence permit who face intimate partner violence and are living in Mid-Sweden. The study had a qualitative approach and four professionals with experience in meeting this group were interviewed using semi-structured questions. LÄS MER