Sökning: "Tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 3417 uppsatser innehållade ordet Tillgänglighet.

 1. 1. Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Kalaba; Sebastian Pettersson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; kontroll; tillit; myndighet; organisation;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Det räcker inte med kompetens och vilja : En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Viktoria Karlberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; funktionsnedsättning; delaktighet; beslutsprocesser; socialt arbete;

  Sammanfattning : Titel: ”Det räcker inte med kompetens och vilja” – En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ökad risk för delaktighetsbegränsningar och behöver ofta särskilt stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter. Begränsad eller obefintlig delaktighet kan leda till dålig matchning mellan behov och insats. LÄS MER

 4. 4. Stärkt kognitiv tillgänglighet på folkbiblioteken : En studie av tillgänglighetsarbetet på sex folkbibliotek som finansierats med hjälp av Stärkta bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Grelle; Agnes Aspenström; [2022]
  Nyckelord :Accessibility for people with disabilities; Public libraries; Cognitive impairments; Disabilities; Stigmatization; Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; folkbibliotek; personer med kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master’s thesis is to examine which factors affect how Swedish public libraries, financed by a grant from the Swedish Arts Council, work to improve their accessibility for people with cognitive disabilities. Method. We have used qualitative methods for our study. LÄS MER

 5. 5. En tillgängligare mobilwebb för personer med finmotoriska svårigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Westerlund; Tim Eklund Dafteke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag behöver varken offentliga eller privata aktörer tillämpa tillgänglighetsanpassningar på sina hemsidor när de besöks från smartmobilens webbläsare. Det finns inga krav på att vara inkluderande för människor med finmotoriska svårigheter eller rörelsenedsättningar som använder sin smartmobil för att nyttja internet. LÄS MER