Sökning: "Tillitsbaserad ledning och styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Tillitsbaserad ledning och styrning.

 1. 1. Tillit i chefers kommunikation under en pandemi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Anna Kopp; [2021-11-04]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; tillit; covid-19 pandemi; internkommunikation; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tillit som fenomen visar sig i chefersinternkommunikation i offentlig verksamhet under covid-19 pandemin.Kunskapen skulle kunna ge indikationer på vad vi behöver veta omorganisationskommunikation kopplat till tillit i en pandemi för att möta kriseroch förändringar i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 3. 3. Preconditions for implementing the trust reform through the lens of professional teachers

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Barsk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2018 the trust delegation assigned by the Swedish government presented an inquiry called “Discretion grows by trust – Trust-based steering and leadership of the welfare sector” (Medtillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn), which also is called the trust reform. The recommendations presented in the document were to counterthe negative consequences of New Public Management (NPM) on the work of professionals in the Swedish public sector by incorporating seven principles into the organizations: Citizenfocus, holistic approach, discretion, support, knowledge, openness and trust. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning och ledning : Vad behöver vi göra för att vara en myndighet i vår samtid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Karlsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Trust; Public authorities; Democracy; Governance; Institutions;

  Sammanfattning : A new reform was introduced by the Swedish government in 2016 called Tillit i styrning. This reform looked for a new way to govern the public sphere, from local- to national level by introducing the concept of trust. Different projects and round tables were coordinated by Tillitsdelegationen, who was the delegation in charge of the reform. LÄS MER

 5. 5. Tillitsbaserad ledning och styrning i en offentlig organisation : Det handlar om relationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2021]
  Nyckelord :Tillitsbaserad ledning och styrning; tillitsarbete; offentlig organisation; nyinstitutionellt perspektiv; chefers val; HRM;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att utforska hur chefer inom en svensk offentlig organisation tolkat det statliga uppdraget att införa tillitsbaserad ledning och styrning. Frågeställningarna berörde vilka olika tolkningar av tillitsuppdraget som kunde identifieras, hur dessa tolkningar kunde förklaras samt vilka betydelser de olika tolkningarna kunde ha för uppdragets genomförande. LÄS MER