Sökning: "Tillräknelighet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Tillräknelighet.

 1. 1. Allvarlig Psykisk Störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Abrasevic; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; straffrätt; criminal procedure; processrätt; Psykiskt störning; Fängelsepresumtion; Uppsåt; Tillräknelighet; Påföljd; Allvarlig psykisk störning; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Rättspsykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders. LÄS MER

 2. 2. Tillräknelighet för straffansvar - En komparativ studie av Sveriges och Norges tillämpning av ett tillräknelighetskrav

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Straffansvar; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om begreppet tillräknelighet och hur detta ser ut i svensk och norsk rätt. Den komparativa metoden har använts för att kunna presentera likheter och skillnader gällande kravet på tillräknelighet i svensk och norsk rätt. LÄS MER

 3. 3. Är lagen otillräcklig för de otillräkneliga? - Om straffbarheten för psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hammarlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; tillräknelighet; allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of the enforcement of the Swedish Penal Code 1965 the distinction between accountable and unaccountable offenders were taken away. Every individual was from here on to be considered responsible for their acts and were able to be brought to justice. LÄS MER

 4. 4. Ansvar vid allvarlig psykisk störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; allvarlig psykisk störning; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har länge särbehandlats i svensk rätt. Fram till brottsbalkens ikraftträdande år 1965 har psykiskt störda som saknat förståndets bruk befunnit sig i en sorts undantagssituation i förhållande till andra lagöverträdare, då de inte ådömts straffrättsligt ansvar på grund av otillräknelighet. LÄS MER

 5. 5. Gärningsman eller galning? En granskning av argument i förarbeten och doktrin kring ett återinförande av tillräknelighetskravet i svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Hjortzberg; [2016]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Otillräknelighet; Ansvar; Straffansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ett krav på s.k. tillräknelighet, dvs. en slags ansvarsförmåga, för straffansvar är inte på något sätt främmande i svensk rätt. LÄS MER