Sökning: "Tillsammans med andra män – en studie av svensk huligankultur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tillsammans med andra män – en studie av svensk huligankultur.

  1. 1. Tillsammans med andra män -en studie av svensk huligankultur

    C-uppsats,

    Författare :Pontus Teiler; [2008-06-12]
    Nyckelord :Stigmatisering; Goffman; social identitetsteori; maskulinitet; sammanhållning;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att få inblick i livet som svensk fotbollshuligan. Jag vill få en förståelse för vilka det är som slåss och orsakerna till att de väljer detta liv. LÄS MER