Sökning: "Tillsvidareanställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Tillsvidareanställningar.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Elitidrottare och förälder - En analys av den visstidsanställda idrottsutövarens arbetsrättsliga skydd som gravid och föräldraledig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Montan; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Idrottsjuridik; Föräldraledighet; Graviditet; Visstidsanställning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att vara gravid eller föräldraledig när ens anställning inte är en klassisk tillsvidareanställning kan skapa problem, vilket är något som kan beröra många olika yrkesgrupper. En av dessa grupper är elitidrottare. LÄS MER

 3. 3. Den normativa anställningen - En studie av motsättningen mellan sociala och ekonomiska värden i svensk arbetsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Casper Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; tidsbegränsade anställningsformer; flexibilisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour market is characterized by the conflict between those who sell and those who buy labour, between workers and employers. The conflict becomes clear in the employment policy in Swedish labour law, especially with regard to so-called fixed-term work. LÄS MER

 4. 4. Bruk eller missbruk? - En kritisk granskning av reglerna kring skydd mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska bestämmelserna om tidsbegränsade anställningar har varit mål för lagstiftningsändringar ett omfattande antal gånger under de senaste decennierna. Idag finns bestämmelserna om tillåtna tidsbegränsade anställningar och skyddet mot missbruk av sådana i 5-5a §§ lag om anställningsskydd. LÄS MER

 5. 5. Att bli lärare: En kvalitativ studie av sex nyutexaminerade lärares första tid som yrkesverksamma.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Vikengren; [2015-12-07]
  Nyckelord :Nyutexaminerade lärare; lärare; mentorskap; anställningsotrygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning om nyutexaminerade lärares situation visar att för många ärden första tiden tuff, stressig och att de upplever tidsbrist samt har en hög arbetsbelastning. Denna forskning visar även att situationen kan se väldigt annorlunda ut för dessa lärare beroende på vad för typ av organisation de kommer ut till, vilket stöd de får av mentorn samt hur deras anställning ser ut. LÄS MER