Sökning: "Tilluftssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Tilluftssystem.

 1. 1. Magicads potential för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER

 2. 2. Värmeåtervinning i ventilationsluft : En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bel Fdhila Mariam; Qader Daron; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To reduce the heating demand and do savings in energy cost of buildings there are several possible actions while renovating. Thru using heat recovering systems in buildings or constructions that are well-insulated the heat demand in buildings gets reduces. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av avklingnings- och homogenspridningsmetoden vid jämförelse mellan deplacerande, omblandande och utjämnande ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Joakim Sandell; [2017]
  Nyckelord :Avklingningsmetoden; Homogenspridningsmetoden; Deplacerande ventilation; Omblandande ventilation; Utjämnande ventilation; Spårgasmätningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : People spend a lot of time indoors, closer to 90% of their lifetime. To obtain a good indoor climate with good air quality buildings need to be ventilated. Therefore, they are often equipped with mechanical ventilation systems. Nevertheless, SBS (Sick Building Syndrome) is a serious problem. LÄS MER

 4. 4. Ventilation efficiency measurements - a comparison between three supply air methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Max Henriksson; Henrik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Ventilation efficiency; air exchange efficiency; local ventilation index; mean age of air; comparison; mixed ventilation; displacement ventilation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study compares the two traditional ventilation methods ; mixed ventilation and displacement ventilation, with a new type of dif fuser which attempts to solve the problem with blockage of the diffuser for the displacement ventilation. This new diffuser called Airshower is a product developed by Airson engineering AB whom is also the company where all simulations and tests for this study were performed in a built office space. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad ventilationseffektivitet för Gefleortens mejeri

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Adam Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete utfördes en kartläggning av Gefleortens Mejeris ventilationssystem. Syftet med arbetet var att skapa ett energieffektivt ventilationssystem på mejeriet genom att utarbeta konkreta förslag på effektiviseringsmöjligheter som kunde ge ekonomisk avkastning för företaget. LÄS MER