Sökning: "Tillväxt genom försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Tillväxt genom försäljning.

 1. 1. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Blomqvist; Gustaf Stråkander; [2019]
  Nyckelord :lantbruksföretag; jordbruk; lantbruksbranschen; inträdesbarriärer; barries to entry; avgörande faktorer;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen är kapitalintensiv i förhållande till andra branscher, i Sverige är efterfrågan stor på åkermark och den förväntas bli än större. I kombination med en ökad efterfrågan på mark och arrende i med och ett begränsat utbud har priserna ökat, vilket har orsakat svårigheter att skapa en stabil och lönsam verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Collaboration in a cooperative context : a case study of producer organizations and local associations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Lindkvist; Max Viktorsson; [2018]
  Nyckelord :producer organization; local associations; side selling; joint negotiation; pre cooperative; trust; loyalty; cooperative;

  Sammanfattning : Collaboration in different forms has been a commonly used activity by farmers for a long time. These collaborations can take many different shapes and forms, from being simpler farmer clubs to multi-national cooperatives. However, most of them fill the function of being an intermediary between producer and market. LÄS MER

 3. 3. Returhantering av kläder inom e-handel : Öka lönsamheten genom att minimera onödiga returer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sebastian Ringeby; Magnus Andersson; [2018]
  Nyckelord :return management; return; avoidance; gatekeeping; return policy; e-commerce and operational returns management process; returhantering; returer; avoidance; gatekeeping; returpolicy; e-handel; operativ returhantering;

  Sammanfattning : I takt med e-handelns starka tillväxt så har även antalet returer ökat och e-handelsföretag kan ha upp till 50 % i returandel vilket kan medföra höga kostnader. Detta har inneburit att returhanteringen blivit en allt viktigare del för e-handelsföretag. LÄS MER

 4. 4. Modellering och optimering av TMP:s kristallisator

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sarah Danielsson; [2018]
  Nyckelord :crystallization; kristallisation; modellering; scilab; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work was to create a model describing the crystallization process of sodium formate and to calibrate this model to real process data. Sodium formate is a by-product formed during the production of Trimethylolpropane (TMP). LÄS MER

 5. 5. Tillväxt i mindre företag på en ny och växande marknad : Tillväxthinder och -möjligheter i en extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linus Grundström; Harald Steinbach; Rickard Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Business growth; smaller businesses; competition; market development; product development; Tillväxt; mindre företag; konkurrens; marknadsutveckling; produktutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikroföretag och små företag kan tillsammans definieras som mindre företag. Det som kännetecknar ett mindre företag är att ägaren ofta är en individ eller en mindre grupp. Målet i ett mindre företag är ofta att ledaren vill försäkra sig om överlevnad, bra levnadsstandard och god avkastning. LÄS MER