Sökning: "Tillverkande industri"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Tillverkande industri.

 1. 1. Körplanering i komplexa miljöer, hur kan det hanteras? : En fallstudie om körplanering på AMB industri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tina Bloom; Alen Posko; [2020]
  Nyckelord :Körplanering; tillverkning; komplexa miljöer; begränsningar; slöserier; kapacitetsplanering; AMB Industri AB;

  Sammanfattning : Titel: Körplanering i komplexa miljöer, hur kan det hanteras? - En fallstudie om körplanering på AMB Industri. Bakgrund: Tillverkande företag har genom alla tider sökt nya sätt att öka sin konkurrenskraft. Ett av dessa verktyg är förbättringar i utnyttjandet av de interna resurserna, varav en del är produktionsplanering. LÄS MER

 2. 2. Systematisk kvalitetsförbättring i en tillverkande industri : Förbättringsarbete hos Diplomat dörrar AB med avsikt att förstå problemen som uppstår när ny och gammal industri möts

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Carl Palmqvist; Sixten Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diplomat Dörrar AB is a company that produces doors for the Swedish market. Presently, there is a quality problem within the paint shop, which also happens to be a bottleneck. The quality problems within the paint shop means that roughly 15% of all painted doors are rejected and are forced to be repainted. LÄS MER

 3. 3. Measuring Digital Maturity in the CNC Manufacturing Industry : A Maturity Evaluation Model

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michaela Hillerström; Isabelle Petersson; [2020]
  Nyckelord :Maturity model; Industry 4.0; digitalization and company evaluation; Mognadsmodell; Industri 4.0; digitalisering och företagsutvärdering;

  Sammanfattning : The manufacturing industry stands before the fourth industrial revolution, Industry 4.0, caused by fast-changing technology and implementation of digitalization. Manufacturing companies need to realize and adapt to these changes to maintain their competitive advantage. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Danevad; Camilla Wik; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Paris agreement; Climate policy; Climate goals; Strategic environmental work; Manufacturing industry; Klimatförändringar; Global uppvärmning; Parisavtalet; Klimatpolitik; Klimatmål; Strategiskt miljöarbete; Tillverkande industri;

  Sammanfattning : På grund av de ökade utsläppen av växthusgaser, och att forskare angett klimatförändringar som en av de mest kritiska miljöfrågor människan stött på, har frågan kring utsläpp av växthusgaser blivit ett högaktuellt ämne. År 2016 trädde Parisavtalet i kraft med syfte till att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar, och hittills har 189 länder skrivit på avtalet. LÄS MER

 5. 5. Digitala och analoga tavlor samt uformning av digtal förbättringstavla med fokus på stopporsaker : En fallstudie på Sandvik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Linda Samen; Lisa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Digital boards; analog boards; improvement work; stoppage causes; lean; visuality; visual factory; Digitala tavlor; analoga tavlor; förbättringsarbete; stopporsaker; lean; visualitet; visuella fabriker;

  Sammanfattning : Digitaliseringen utgör en allt större del av vår vardag och ett område som digitaliseringen har växt inom är den tillverkande industrin som ständigt strävar efter att förbättras. En filosofi som bland annat bygger på ständiga förbättringar är lean, där syftet med förbättringarna är att minska slöserier. LÄS MER