Sökning: "Tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 933 uppsatser innehållade ordet Tillverkning.

 1. 1. Medeltida trägolv. En studie om tillverkning och konstruktion i 1300-tals kyrkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emil Stangenberg; [2018-08-14]
  Nyckelord :Woodwork; medieval wooden church; wooden floor; trähantverk; medeltida träkyrka; trägolv; Södra Råda gamla kyrka;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 2. 2. A Business Model Perspective on Additive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :INGRID PORAT; KLARA HOVSTADIUS; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; business models; Gartner’s hype cycle; additiv tillverkning; affärsmodeller; Gartner’s hype cycle;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is an immature manufacturing technology which is often considered to have the potential of disrupting the manufacturing industry and many industrial companies are currently investigating how they can position themselves within the AM market. Technological innovations alone are often insufficient to fully exploit the benefits of new technology and requires to be accompanied with business model innovation. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling av självserveringsverktyg för August Lundh AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anton Hoffman; Alexander Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a report that is part of a master thesis at an undergraduate level, which comprises 15 university education credits and has been completed at Mälardalen University in Eskilstuna. The work is within the subject of product development and has been carried out by two students during the spring term of 2018. LÄS MER

 4. 4. Defektidentifieringvid EBM-tillverkning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Christoffer Brochs; [2018]
  Nyckelord :electron beam melting; defekt; titan; additiv tillverkning; mikroskopi; mikrotomografi;

  Sammanfattning : Tillverkning av slutprodukter med additiv tillverkning   blir allt vanligare. Slutprodukter har högre krav på detaljens mekaniska   egenskaper än prototyper gör. Forskning har visat att porositeten är av stor   betydelse för en detaljs hållfasthet. LÄS MER

 5. 5. Livscykelperspektiv på elektronik En jämförande livscykelanalys på TV-apparater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emanuel Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; TV-apparater; SimaPro; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Samtidigt ökar försäljningen av dessa produkter till följd av kortare innovationscykler och ökad efterfrågan. Det här examensarbetet syftar till att jämföra två TV-apparater ur ett miljöpåverkansperspektiv. LÄS MER