Sökning: "Tillverkningsindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet Tillverkningsindustrin.

 1. 1. Hur påverkas spot-priset i EUR/SEK av ett bättre än förväntat svenskt inköpschefsindex?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lidell; [2020]
  Nyckelord :Analytikerestimat; Inköpschefsindex; PMI; SEK; Sverige; Växelkurs;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger ett samband mellan den procentuella förändringen i dagskursen för valutaparet EUR/SEK och det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tillverkningsindustrin, som kommer in bättre än de förväntade analytikerestimaten. Undersökningen har gjorts på 24-timmars intervall över eventdatum i syfte att rensa bort eventuellt nyhetsläckage, som tidigare forskning av Bartolini, et al. LÄS MER

 2. 2. Kritiska framgångsfaktorer vid reducering avslöseri inom tillverkningsindustrin : En kvalitativ studie om lean production

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carl Sundqvist; Erik Zacco Lundén; [2020]
  Nyckelord :Lean Production; Critical Success Factors; Waste; Manufacturing; Lean Production; Kritiska framgångsfaktorer; Slöseri; Tillverkning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ledarskap - ett kugghjul i maskineriet! - En flermetodsstudie om ledarskap inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Nilsson; Karin Kullander; [2019-09-02]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : There seems to be a lack in research studies concerning leadership within the manufacturing industry, especially regarding transformational and transactional leadership and also the relationships between managers and co-workers. Looking into the work organization of the manufacturing industry, often controlled by lean production principles and just-in-time production, one could assume that the transactional leadership is desired. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER