Sökning: "Tim Bergling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Bergling.

  1. 1. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Robin Granqvist; [2019]
    Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

    Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER