Sökning: "Tim Burton"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Tim Burton.

 1. 1. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 2. 2. Positiva freaks : Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sophia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Tim Burton; Karaktärer; Freaks; Sympati;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara annorlunda men som menar väl. LÄS MER

 3. 3. Kalle och chokladfabriken : – En adaptionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Katja Bruus; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kalle och Chokladfabriken; Adaption; Roald Dahl; Tim Burton; Komparativ studie; Värdegrund och Filmpedagogik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad som skett i överföringen av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken (1984) till filmatiseringen med samma namn regisserad av Tim Burton (2005). Det som mer specifikt fokuseras på i analysen är vad som skett med karaktärerna, om genren har påverkats och vad som har lagts till och tagits bort. LÄS MER

 4. 4. Maria Röhl, konstnären som gav 1800-talets Sverige ett ansikte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Sofie Von Röök; Sofie Arfwidson; Sofie Arfwidson von Röök; [2016]
  Nyckelord :art; drawing; 19th century; Wollstonecraft; Wölfflin; Söderlind; Röhl; Stockholm; women artist; portrait; Arfwidson; body; romanticism; eye; forehead; hands; white skin; fa- shion; symbolism; Sweden; Baker; puppet; Rousseau; Brown; Tim Burton; das Unheimliche.; Kungliga Biblioteket; dilettante; amateur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This bachelor thesis concerns the Swedish artist Maria Röhl (1801-1875). She had her peak in the 1840ties as the favorite portrait artist of the Swedish bourgeoisie and nobility. The questions I put forward in the thesis are focused on facial- and hand features in her drawings. LÄS MER

 5. 5. En studie av barnet, normen och döden i Tim Burtons versverk : En tematisk och komparativ analys.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Gabrielle Zachrisson; [2015]
  Nyckelord :Tim Burton; tematisk analys; komparativ; subversiv; traditionell; barnlitteratur; norm; konflikten samhället och barnet; döden; hybriditet.;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att undersöka mönster som binder samman normen, barnet och döden i Tim Burtons verssamling The melancholy death of Oyster boy and other stories. Detta gör jag med hjälp av en tematisk och komparativ metod för att undersöka motivet konflikten mellan barnet och samhället i boken i jämförelse med traditionell och subversiv barnlitteratur. LÄS MER