Sökning: "Tim Edvinsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tim Edvinsson.

 1. 1. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 2. 2. Förtätning som hållbar stadsplaneringsmetod : En studie om Örebro stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2015]
  Nyckelord :Förtätning; Hållbarhet; Stadsplanering; Planeringsmetod; Örebro stad;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka förtätning som hållbar stadsplaneringsmetod och i det här arbetet kommer staden Örebro att undersökas. Vikten ligger vid att ta reda på hur Örebro kommun arbetar med förtätning i Örebro stad, samt vilka fördelar och nackdelar som förtätning kan ha på Örebro som stad. LÄS MER