Sökning: "Tim Engström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tim Engström.

  1. 1. Digitalisering och automatisering av revisionen : Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Joakim Andersson; Tim Engström; [2016]
    Nyckelord :Future of auditing; continuous auditing; digitalization; automation; Framtidens revision; löpande revision; digitalisering; automatisering;

    Sammanfattning : I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. LÄS MER