Sökning: "Tim Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Tim Karlsson.

 1. 1. Supporting Frequency Stability With Batteries in Low Inertia Power Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sophie-Linn Karlsson; Tim Asking; [2022]
  Nyckelord :Battery Power Support; Fast Frequency Reserves; Frequency Containment Reserves; Inertia; Renewable Energy Sources;

  Sammanfattning : As the share of power electronics-based renewable energy sources increases in power systems, the system inertia provided by conventional generation is reduced. Inertia is an important factor in the grid's frequency stability, and with its reduction comes challenges to ensure the reliability of the grid. LÄS MER

 2. 2. Att outsourca eller inte? : En kvalitativ studie om fördelar och nackdelar med outsourcing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Georg Jonsson; Tim Karlsson; [2022]
  Nyckelord :distributionscenter; försäljningsbara enheter; outsourcing; produktion;

  Sammanfattning : “Gravitationsmodellen” är en teori som menar på att handel mellan två parter ökar ju mindre avståndet är mellan dessa. Enligt denna teori är det fördelaktigt för företag som är lokaliserade i ett avlägset område, “långt” ifrån marknaden, att “närma” sig den. LÄS MER

 3. 3. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar i sammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning ur ett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för att analysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktig positiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

 4. 4. Comparing Two Production Lines Using Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Tim Forsberg; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to reduce material shortage of doors in production, the current production processes needs adjusting. Currently when the buffer between the Mainline and the Door area is full the production in the unit stops. This is a problem that should not happen. LÄS MER

 5. 5. Automation of powder level reading in a tap density test

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Tim Juréen; Sigrid Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When using metal powder in any form of production, it needs to be stored, handled and transported. To do this effectively, it is of importance to know how the powders flow and this is governed by a behaviour called flowability. One method of assessing powder flowability is by comparing changes in powder density. LÄS MER