Sökning: "Tim Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Tim Larsson.

 1. 1. The Adoption of Artificial Intelligence in Swedish Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stephie Do; Tim Larsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Artificial intelligence; performance; funds; finance; asset management; portfolio theory; efficient market; behavioral finance.;

  Sammanfattning : Fund managers have historically made use of traditional portfolio strategies such as Markowitz portfolio selection, as part of their decision making. But as the world has started to shift towards a more automated lifestyle, the question arises if fund management will follow. LÄS MER

 2. 2. ”JAG UPPLEVER ATT DEFYSISKT AKTIVA OFTA ÄRPIGGARE OCH HAR HELTENKELT MER ENERGI” : En intervjustudie med fokus på fysiskaktivitet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tim Jonsson Jangenmalm; Johan Larsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; rörelse; utveckling; självkänsla; miljö;

  Sammanfattning : Examensarbetes syfte är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med rörelse, vilkaförutsättningar som finns för det, och hur fritidslärarna anser att rörelseaktiviteter bidrar tillelevernas utveckling. Metoden som användes var en skriftlig intervju som genomfördesmed nio olika yrkesverksamma fritidslärare. LÄS MER

 3. 3. Direkta och indirekta effekter av noter : För aktörer på en aktiemarknad

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jimmy Huang; Tim Larsson; [2020]
  Nyckelord :Accounting notes; forecast precision; stock liquidity; stock volatility; financial analysts; equity market; context; amount of information; Noter; prognosprecision; aktielikviditet; aktievolatilitet; finansiella analytiker; aktiemarknad; kontext; informationsmängd;

  Sammanfattning : Abstract Title: Direct and indirect effect of notes – for actors in a stock market Background: Notes make up a significant part of the company´s annual report, but does this information have any major impact? On one side, notes should lead to less information asymmetry, which positively affects the stock market and financial analysts forecasting precision as well as this relationship depends on different contexts. The question is also asked if all information presented in the notes is too extensive, which creates information overload for financial analysts. LÄS MER

 4. 4. Artister mår bra av att må dåligt ... eller? En empirisk studie av hur sambandet mellan psykisk ohälsa och konstnärskap skildras i dokumentären Avicii: True Stories

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cissela Larsson; William Aleman; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; artist; konstnärskap; mytologi; representation; diskurs ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how the documentary Avicii: True Stories can be related to the myth of the suffering artist. In which way does the movie consolidate with the notion of mental illness being a fundamental and constructive part of creativity; conversely, how does it challenge the myth? The study is based on the theory of Representation by Stuart Hall and the theory of Mythology by Roland Barthes. LÄS MER

 5. 5. Riktade ljudeffekters påverkan på den visuella uppmärksamheten : En ögonrörelsestudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Erik Hjärkéus; Tim Larsson; [2018]
  Nyckelord :Ögonrörelsestudie; visuell perception; auditiv perception; ljudeffekter; eye-tracking; area of interest.;

  Sammanfattning : Eftersom att dagens biografer utvecklas med mer avancerad teknik för att rikta ljudeffekter på flera olika sätt är det viktigt att förstå vad den riktade ljudeffekten har för påverkan på betraktarna. Vi har undersökt hur den visuella uppmärksamheten skiljer sig vid uppspelning av riktade och ej riktade ljudeffekter. LÄS MER