Sökning: "Tim May"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Tim May.

 1. 1. Affärssystem som Software as a Service, en populär lösning för små och medelstora organisationer trots risker? : En studie om vad som har betydelse för att organisationer accepterar risker och implementerar SaaS-baserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jonny Ha; Tim Hallerhed; [2019]
  Nyckelord :ERP systems; Cloud services; Software as a service; SaaS-based ERP systems; Risks; Affärssystem; Molntjänster; Software as a service; SaaS-baserade affärssystem; Risker;

  Sammanfattning : Införandet av ny teknologi i organisationer är ett ständigt aktuellt forskningsområde inom affärssystemforskningen. De senaste åren har fenomenet ”Molntjänster”, eller Software as a Service (SaaS), vuxit i popularitet. Många affärssystemleverantörer erbjuder idag sina kunder affärssystem som en molntjänst. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av grundkonstruktioner : En jämförelse av bäddmodulers inverkan på moment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Svanberg; Tim Storbjörk; [2019]
  Nyckelord :Winkler; Subgrade modulus; Foundation slab; FEM-Design; Deflection; Concrete; geotechnology; Winkler; Bäddmodul; Grundkonstruktion; FEM-Design; Sättning; Betong; Geoteknik;

  Sammanfattning : Vid beräkning av grundkonstruktioner tillämpas ofta Winkler-modellen där jorden ersätts med en fjäderbädd som motsvarar jordens styvhet, en så kallad bäddmodul. Samverkanseffekter försummas ofta i dagens sätt att ansätta bäddmoduler och konsekvensen av detta blir att oförutsedda dragspänningar uppstår. LÄS MER

 3. 3. Tunnelseende på hållbarhet - en diskursanalytisk studie av hållbarhetsbegreppet i relation till Västlänken

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Pobiega; Ida Ploman; [2019]
  Nyckelord :Västlänken; hållbarhet; diskurs; policy; Bacchi; regionförstoring; sustainability; discourse; region enlargement;

  Sammanfattning : Göteborgs stad står inför en av sina största infrastrukturinvesteringar i modern tid - en åtta kilometer lång järnvägstunnel under staden i form av Västlänken. Västlänken presenteras i sammanhanget som den hållbara lösningen för att uppnå ambitionen om regionförstoring. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet för patienter med depression – patient och omvårdnadsperspektiv - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Holmén; Tim Nordlund; [2018]
  Nyckelord :Depression; Nursing care; Physical activity; Depression; Fysisk aktivitet; Omvårdnadsåtgärd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet patienter som drabbas av depression växer både i Sverige och globalt. Behandling av depression består i huvudsak av antidepressiva läkemedel, kognitiv beteendeterapi (KBT) och elektrokonvulsiv behandling (ECT). Fysisk aktivitet har visat sig kunna lindra depressiva symtom. LÄS MER

 5. 5. Digital marknadsföring och dess olika annonseringsformer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tim Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Bannerannonsering; Facebookannonsering; deltagande; designaspekter.;

  Sammanfattning : In this study banner ad’s was compared with company’s ads published on company Facebook pages to see how their design may differentiate and what their design might have in common. This study also aimed to answer which of these marketing techniques users prefer. LÄS MER