Sökning: "Tim Pihiven"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tim Pihiven.

 1. 1. Den goda undervisningen. : En kvalitativ studie av sex gymnasielärares mål och utvärdering av sitt arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tim Pihiven; [2020]
  Nyckelord :Organisation; utvärdering; mål;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe teachers view on overall purpose with high school and to examine how that affects their own work evaluation. By recording the sounds and taking notes of six interviews with teachers at their work place, data were collected. LÄS MER

 2. 2. Detaljhandelns användande av frontlinjepersonalen, som betydelsefull faktor för kundrelationer och skapande av intäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Pihiven; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att komma fram till om kedjeföretag inom detaljhandeln intagit ett serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta genom att undersöka hur aktörerna använder sin frontlinjepersonal. LÄS MER