Sökning: "Tim Svedberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tim Svedberg.

 1. 1. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 2. 2. Eat the food, drink the booze and settle the deal! : A study of intercultural differences in China from a Swedish B2B perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nathalie Svedberg; Tim Svensson; [2014]
  Nyckelord :China; B2B; Business culture; Hofstede; Cultural diversities; Business relations;

  Sammanfattning : Background: China is today regarded as Sweden’s most important business partner in Asia. Even if there are cultural differences between Sweden and China the intercultural distance has successively decreased. One of the reasons is the globalisation. Another reason is the consecutive development of Swedish-Chinese relations. LÄS MER