Sökning: "Timber framing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Timber framing.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Numerical and experimental study of light-frame shear walls

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Rajan Maharjan; Mohamad El Rachid; [2019]
  Nyckelord :wood; shear wall; FEM analysis; ABAQUS; experiment; stiffness; racking deformation;

  Sammanfattning : In recent time, some of the construction processes of multi-storey timber buildings are achieved by using prefabricated volume modules since this method is very beneficial due to its high prefabrication level and the fast on-site assembly of the modules. The main structural component of these modules is a light-frame shear wall that stabilizes these modules from the effect of horizontal forces. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av trä-, betong- och stålstomsystem för flerbostadshus i Leksand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl-Johan Dyvik; [2019]
  Nyckelord :Flerbostadshus; trä; betong; stål; stomsystem; jämförelse;

  Sammanfattning : Det finns många olika varianter av uppbyggnader för ett stomsystem. Skoglunds Bygg har genom åren använt sig av många olika stomsystem och de vill nu ha dessa utvärderade och jämförda för att få ett resultat på vad som varit de mest lönsamma och tidseffektiva konstruktionerna. LÄS MER

 4. 4. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 5. 5. Timber Shear Wall Analysis : Parameterized Finite Element Modelling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Imre Kormendy; Mustafa Muwaili; [2018]
  Nyckelord :Timber structures; shear walls; ABAQUS; FE analysis; parameterized modeling;

  Sammanfattning : This paper investigates the linear elastic behavior of timber shear walls under monotonic prescribed displacement. ABAQUS© 16.4-5, is a numerical finite element software used as the primary analysis methodology.  Parameterized models are created for two shear wall specimens of different geometry concerning door and window configurations. LÄS MER