Sökning: "Timber framing"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Timber framing.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Timber Shear Wall Analysis : Parameterized Finite Element Modelling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Imre Kormendy; Mustafa Muwaili; [2018]
  Nyckelord :Timber structures; shear walls; ABAQUS; FE analysis; parameterized modeling;

  Sammanfattning : This paper investigates the linear elastic behavior of timber shear walls under monotonic prescribed displacement. ABAQUS© 16.4-5, is a numerical finite element software used as the primary analysis methodology.  Parameterized models are created for two shear wall specimens of different geometry concerning door and window configurations. LÄS MER

 3. 3. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 4. 4. Vilken hållfasthet har ett trädymlingsförband?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Robert Ekenståhl; Oskar Medén; [2017]
  Nyckelord :Dowel; wooden joints; strength; timer dowel joints; Dymling; träförband; hållfasthet; trädymlingsförband;

  Sammanfattning : Ett sätt att öka mängden trä i byggnader är att ersätta stålförband i takstolar med ett trädymlingsförband. Det bör dock undersökas om trädymlingsförbandet har tillräckligt högt hållfasthetsvärde. Denna studie undersöker hållfastheten på träförband förankrade med trädymlingar. LÄS MER

 5. 5. Modeling of nailed timber connection : Displacement path dependency in sheathing-to-framing connections

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Winston Mmari; [2017]
  Nyckelord :Displacement path; Sheathing-to-framing; Beam-on-foundation; Embedment properties; Connector Elements;

  Sammanfattning : Connections in wood have been investigated and advanced ever since the ground-breaking work of Johansen in the early nineteenth century. Nevertheless, not much investigation has been undertaken on the existence of load-displacement path dependency in a sheathing-to-framing connection. LÄS MER