Sökning: "Timea Kalman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Timea Kalman.

 1. 1. Loyalty Program Avoidance

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Timea Kalman; Emma Simonsson; [2010]
  Nyckelord :Loyalty; loyalty programs; loyalty avoidance; relationship marketing; relationship hindrance; loyalty cards membership cards.;

  Sammanfattning : Loyalty programs have become an important element of the modern company and its existence can be noticed in every kind of businesses. The aim with loyalty programs is to win customers loyalty in order to keep them away from the competitors. LÄS MER

 2. 2. Vårda kundrelationer - vägen till ökad kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Timea Kalman; Emma Simonsson; [2009]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; CRM; bibehålla kund; kundvård; kundrelation; kundvärde; kundlojalitet;

  Sammanfattning : I dagens snabbt förändrade och konkurrerande samhälle intar relationsmarknadsföring en central roll i företagens affärsverksamhet. Då relationsmarknadsföring innebär att vårda samt bibehålla befintliga kundrelationer, har detta bidragit till ett större engagemang bland företagen för att skapa värde åt kunden samt uppnå kundlojalitet. LÄS MER