Sökning: "Timepix"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Timepix.

  1. 1. Design and verification of a USB 3.0 readout system for Timepix3 hybrid pixel detectors

    Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

    Författare :Till Dreier; [2018]
    Nyckelord :Hybrida pixeldetektorer; utläsningssystem; FPGA; Timepix;

    Sammanfattning : This thesis describes the design, implementation, and verification of a USB 3.0 readout system for Timepix3 detectors. Timepix3 is a hybrid pixel detector consisting of a 256x256 pixel matrix with a 55 μm pitch and a timing resolution of 1.56ns. LÄS MER