Sökning: "Timmerhus"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Timmerhus.

 1. 1. Hur man bygger ett timmerhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Prim; Emma Ulvklo; [2020]
  Nyckelord :timmer; timmerhus; Ingmarsö; skärgården; trä;

  Sammanfattning : En undersökning i träets egenskaper, äldre byggnadsteknik och äldre virkeshantering. Projektet är en modern version av ett timmerhus på Ingmarsö i Stockholms mellanskärgård. .. LÄS MER

 2. 2. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 3. 3. Fritidshus 2.0

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Frida Törnkvist; Maria Metzler Sædén; [2019]
  Nyckelord :Holiday home; leisure; leisure area; log house; post and plank; sustainable.; Fritidshus; fritid; fritidsområde; timmerhus; skiftesverk; hållbart.;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete gjort inom byggnadsingenjörsutbildningen, inriktning arkitektur, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Att ha ett alternativt boende, en sommarstuga, ett fritidshus har varit en del av den svenska kulturen under lång tid. LÄS MER

 4. 4. Uthuggning för halvsulningar i liggtimmerhus. Metoder och erfarenheter hos aktiva hantverkare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Axel Toftgård; [2018-06-19]
  Nyckelord :Log repair; log house; timber house; carpenter; halvsulningar; kvartslagningar; partiella ilagningar; timmerlagningar; timmerhus; timmerstommar; liggtimmer; timmerman; byggnadsvård;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 5. 5. Lyft av liggtimmerhus. Timmermannens erfarenheter och metoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Joacim Hedman; [2017-07-03]
  Nyckelord :jack; jacking; lifting; loghouse; timberhouse; carpenter; domkraft; lyft; frilägga; timmerman; timmerhus; timmerstomme; liggtimmer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp.... LÄS MER