Sökning: "Timmy Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Timmy Andersson.

 1. 1. Den självupplevda anställningsbarheten inom en gränslös karriär : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Timmy Andersson; Jimmy Eriksson Thorell; [2017]
  Nyckelord :Employability; career; Anställningsbarheten; karriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teorier kring den gränslösa karriären har vuxit fram för att förklara de karriärer som är icke-linjära samt ej utspelar sig inom en och samma organisation genom hela karriären. Den stora skillnaden i den nya teorin är att individen har tagit över ansvaret för sin karriärutveckling från organisationen. LÄS MER

 2. 2. Recentibus, den portabla behandlingsbänken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Simon Andersson; Timmy Christiansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, more and more people are sitting, both at work and on their leisure time. And for many people, this creates problems in back, neck and shoulders etcetera. In many companies, therapists like naprapaths, chiropractors and masseuses are hired to help the staff with their problems. LÄS MER

 3. 3. IKT på fritidshemmet : Elevers upplevelser av matematik med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Andersson; Timmy Vuorio; [2016]
  Nyckelord :IKT; Fritidshem; Matematik; Digitala verktyg;

  Sammanfattning : InledningSurfplattor och datorer har blivit en stor del av barn och ungdomars liv, samt blir det allt en större del av arbetssätten i skolan. I den matematik som lärs ut i skolan idag skall bidra till elevernas förståelse för olika matematiska problem samt förbereda de för att aktivt kunna delta i samhället. LÄS MER