Sökning: "Timmy Svensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Timmy Svensson.

 1. 1. Musikens skriftspråk : Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Timmy Svensson Roswald; [2018]
  Nyckelord :notläsning; läsning; a vista; läs- och skrivinlärning; litteracitet; musiklärare;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna. LÄS MER

 2. 2. Elevers motivation till lärande : Hur motiveras elever till inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Timmy Svensson; [2012]
  Nyckelord :Motivation; learning; together; varied design; Motivation; inlärning; samspel; varierat arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever motiveras till inlärning, hur man som lärare stimulerar och motiverar elever till kunskapsinhämtning, och hur man på ett pedagogiskt sätt kan stimulera barnen till att vilja lära sig. Metoden för det var kvalitativa intervjuer med tre lärare på grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Assistansrobot "Slangaren"

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Richard Borg; Timmy Svensson; [2011]
  Nyckelord :robot; brandbekämpning; inbyggdasystem;

  Sammanfattning : This project is a step towards automatic firefighting. The goal is to decrease the number of personal injuries by replacing the human firefighter with robots or similar technical tools. Especially in very hostile environments due to risk of explosions or building collapse. A robot is easy to replace and can be maneuvered from a safe distance. LÄS MER