Sökning: "Timothy Larsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Timothy Larsson.

 1. 1. Open Banking Loyalty A qualitative study on customer loyalty in retail banking.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Albin Läckberg; Timothy Larsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :Open Banking; Customer Loyalty; Trust; Satisfaction; Switching costs;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Den digitala matvarubutiken En kvalitativ konsumentbeteendestudie om matvaruhandeln på nätet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Hendelberg; Timothy Larsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Öppna data : En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Henrik Larsson; [2016]
  Nyckelord :Reuse of information; PSI; API; Vidareutnyttjande; PSI; API;

  Sammanfattning : Today's information society is facing constant new challenges, one of which is how the public sector gives out information to their citizens. Sweden has long been a pioneer when it comes to openness and transparency. LÄS MER

 4. 4. Karriärkvinnans dilemma – Hur upplevs relationen arbetsliv och privatliv i ett kunskapsföretag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Timothy Larsson; Angelica Berg; Christoffer Benninge; Lina Sångberg; [2008]
  Nyckelord :Arbetsliv; privatliv; förståelse; sensemaking; humankapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : "Att skapa bra arbetsplatser för både kvinnor och män, mammor och pappor är en överlevnadsfråga för svenska företag. Vi står inför en brist på arbetskraft i takt med att de stora fyrtiotalistkullarna börjar gå i pension om några år. Framsynta företag inser att både pappor och mammor blir föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Effects of different forages on production of hydrogen sulphide in a rumen in vitro system

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Katarina Häll-Larsson; [2004]
  Nyckelord :rumen protein degradation; silage; grass; legume;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to use a new in vitro method to estimate rumen protein degradation (proteolysis) in a series of fresh forages and silages. The new in vitro technique is less invasive than existing protein degradation techniques (nylon bag incubations in fistulated cows), and is easy to perform. LÄS MER