Sökning: "Timothy Teichter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Timothy Teichter.

  1. 1. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
    Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER