Sökning: "Timstock"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Timstock.

 1. 1. Nationell kartläggning av de appar och övriga hjälpmedel som rekommenderas till brukare med kognitiva svårigheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Annette Sauhke; Annette Sörman; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; kognition; mobiltelefon; handikapphjälpmedel;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att kartlägga vilka appar till smartphones/surfplattor som i störst utsträckning rekommenderas av sakkunniga på området till brukare med kognitiva svårigheter för att kunna hantera sin vardag. Underliggande frågeställningar var att undersöka vilka diagnos- och åldersgrupper dessa appar vanligen rekommenderas till samt vilka alternativa kognitiva hjälpmedel som rekommenderas. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters uppfattning om nyttan med tidshjälpmedel hos barn och ungdomar med Aspergers syndrom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Sanna Dahlander; Beatrice Öhgren; [2011]
  Nyckelord :Asperger syndrom; barn; ungdomar; tidshjälpmedel; arbetsterapeuter;

  Sammanfattning : Inledning: Personer med Aspergers syndrom har svårigheter med tidshantering och tidsuppfattning vilket påverkar vardagsstrukturen negativt. De är i behov av en förutsägbar och strukturerad vardag och behöver hjälp att konkretisera tiden vilket kan ske med hjälp av tidshjälpmedel. LÄS MER