Sökning: "Timur Khadizov"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Timur Khadizov.

 1. 1. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av plockprocessen - högfrekventa artiklars dubbla lagerplacering : En fallstudie på Staples Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2018]
  Nyckelord :Logistik; Orderplockprocess; Automatiserat lager; Processkartläggning; Förbättringsåtgärder; högfrekventa artiklar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många processer som är viktiga för att ett lager ska fungera så optimalt som möjligt. En av dessa processer spelar stor roll för att en lagerverksamhet ska vara effektiv och denna är plockprocessen. Fungerar inte denna process väl – påverkas kunden på ett negativt sätt. LÄS MER