Sökning: "Tin Mai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tin Mai.

  1. 1. Jodkontrastinducerad tyreoideadysfunktion och riskfaktorer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Christine Drugge; Tin Mai; [2021-06-08]
    Nyckelord :Jodkontrastmedel; tyreoideadysfunktion; hypertyreos; hypotyreos;

    Sammanfattning : Bakgrund: Radiologiska undersökningar har ökat med 130% mellan 2005 och 2008. Vid radiologiska undersökningar som DT eller angiografi kan jodkontrastmedel användas för att förstärka visuella skillnader mellan anatomiska strukturer. LÄS MER