Sökning: "Tina Åhman Billing"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Åhman Billing.

 1. 1. The Female Protagonists in Thackeray’s Vanity Fair : A Corpus Linguistic Study of Keywords, Collocations, and Characterisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Tina Åhman Billing; [2016]
  Nyckelord :Corpus Linguistics; Corpus Stylistics; Characterisation; Thackeray; Vanity Fair;

  Sammanfattning : This essay uses corpus linguistic methods to study aspects of the novel Vanity Fair by W M Thackeray. The aim is to study the way Thackeray chose to describe his two female protagonists, Rebecca Sharp and Amelia Sedley. LÄS MER

 2. 2. Meröppet = merarbete? : Om bibliotekariers förändrade arbetsinnehåll, kompetenskrav och yrkesroll på det meröppna biblioteket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Åhman Billing; [2014]
  Nyckelord :meröppna bibliotek; arbetsinnehåll; job crafting; kompetens; yrkesroll; bibliotekarier; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Since the opening of the first staff-less public library (meröppna biblioteket) in Sweden in 2009, the number of staff-less libraries has been growing at an increasing rate. Still, there has been little research published on this recent phenomenon in the Swedish library sector. LÄS MER