Sökning: "Tina Ahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Ahlqvist.

 1. 1. Ledarskapet på restauranger med stjärna i Guide Michelin. En kvalitativ studie om ledarens roll i framgångsrika restauranger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Tina Ahlqvist; [2022-02-28]
  Nyckelord :ledarskap; framgång; stjärnrestaurang; Guide Michelin;

  Sammanfattning : Restaurangbranschen är en tävlingsinriktad bransch som leds av vinnarskallar med stor passion för yrket med framgång i fokus. Det gäller att vara snabbtänkt då hastiga beslut som kan vara avgörande inte är ovanligt. En framgångsrik restaurang i denna uppsats anses som den som belönats av Guide Michelin med minst en stjärna. LÄS MER

 2. 2. Frihet under ansvar : en studie av mediernas självsanering

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Tina Halldén; [2011]
  Nyckelord :Självsanering; självsanerande system; pressetiska regler; yrkesetiska regler; granskning av medierna; mediegranskning; mediekritik; förtroende; ansvarighet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur synen på mediernas självsanerande system ser ut dels hos elva olika granskare av medierna och dessutom hos sex representanter från de större nyhetsmedierna i Sverige. I kvalitativa djupintervjuer har de bland annat fått svara på frågor om systemets fördelar och nackdelar samt om systemet anses vara tillräckligt eller om det finns behov av en utökad lagstiftning. LÄS MER