Sökning: "Tina Eliasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tina Eliasson.

 1. 1. Närståendes upplevelser av palliativ sedering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Eliasson; Maja Sundström; [2019-08-01]
  Nyckelord :Palliativ sedering; närstående; upplevelser; Familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Palliativ vård är den vårdform som inte syftar till att bota patienten utan att istället lindra symtom. Enligt svenska riktlinjer skall sjuksköterskan inom palliativ vård strukturera arbetet utifrån de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, kommunikation samt närstående. LÄS MER

 2. 2. Social sustainability in the construction industry

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tina Eliasson; Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Sociala hänsyn; Social hållbarhet; Offentlig upphandling; Byggbranschen; Förfrågningsunderlag; Globala målen; LOU; ILO; Skanska; NCC; Offentlig sektor; Kommunala bolag; Östergötland; Beställare; Entreprenörer; Sysselsättningskrav;

  Sammanfattning : Byggbranschen står nu inför ett utmanande kliv i hållbarhetens riktning - att ta sig an och arbeta för en socialt hållbar samhällsutveckling. Intresset att arbeta med detta är stort hos både entreprenörer, beställare och samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till omval : En studie om det svåra gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Eliasson; Tina Öberg; [2015]
  Nyckelord :påverkansfaktorer; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : “hade min mamma eller min pappa sagt, du gillar ju mat, ska du inte börja på (..) så hade jag säkert gjort det. Det var ju matlagning och nu när jag kollar tillbaks så känner jag mig väldigt dum som valde (. LÄS MER