Sökning: "Tina Erlandsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tina Erlandsson.

 1. 1. Vocabulary Acquisition Based on Nation’s Criteria for Knowing a Word, with a Focus on Proficiency and Frequency : A Study on Incidental Vocabulary Acquisition through Reading and the Role of Surrounding Factors

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tina Erlandsson; Sara Gutierrez Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Incidental vocabulary acquisition; criteria for knowing a word; proficiency level; word frequency; passive vocabulary; controlled active vocabulary; active vocabulary;

  Sammanfattning : Several studies have been made in the field of second language acquisition (SLA) regarding incidental vocabulary acquisition through reading. However, the majority have focused on the meaning of a word to measure complete acquisition. LÄS MER

 2. 2. Incidental Vocabulary Acquisition through Reading : A Literature Review Examining Vocabulary Acquisition, Reading Comprehension and their Connection

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tina Erlandsson; Sara Wallgren Gutierrez; [2017]
  Nyckelord :Second language acquisition; incidental vocabulary acquisition; reading processes; reading comprehension; cognitive processes; learning strategies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar attityder till psykiskt sjuka inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Stina Erlandsson; Tina Larsson; [2010]
  Nyckelord :attitude; mentally ill; somatic care; health professionals; transpersonal caring; attityd; psykiskt sjuka; somatisk vård; vårdpersonal; transpersonell omsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiska sjukdomar beräknas drabba var fjärde person i världen. Patienter med psykisk sjukdom drabbas i högre grad av somatiska sjukdomar och vårdas då inom somatisk vård. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar attityder till patienter med psykisk sjukdom hos vårdpersonal inom somatisk vård. LÄS MER

 4. 4. Angle-Only Target Tracking

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Tina Erlandsson; [2007]
  Nyckelord :Angle-only; Target Tracking; MSC; EKF; IMM;

  Sammanfattning : In angle-only target tracking the aim is to estimate the state of a target with use of measurement of elevation and azimuth. The state consists of relative position and velocity between the target and the platform. LÄS MER