Sökning: "Tina Erlandsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Tina Erlandsson.

 1. 1. Vocabulary Acquisition Based on Nation’s Criteria for Knowing a Word, with a Focus on Proficiency and Frequency : A Study on Incidental Vocabulary Acquisition through Reading and the Role of Surrounding Factors

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tina Erlandsson; Sara Gutierrez Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Incidental vocabulary acquisition; criteria for knowing a word; proficiency level; word frequency; passive vocabulary; controlled active vocabulary; active vocabulary;

  Sammanfattning : Several studies have been made in the field of second language acquisition (SLA) regarding incidental vocabulary acquisition through reading. However, the majority have focused on the meaning of a word to measure complete acquisition. LÄS MER

 2. 2. Incidental Vocabulary Acquisition through Reading : A Literature Review Examining Vocabulary Acquisition, Reading Comprehension and their Connection

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tina Erlandsson; Sara Wallgren Gutierrez; [2017]
  Nyckelord :Second language acquisition; incidental vocabulary acquisition; reading processes; reading comprehension; cognitive processes; learning strategies;

  Sammanfattning : In order to learn a language, it is important to develop a vocabulary because it facilitates the language skills: reading, listening, writing and speaking. According to the Swedish curriculum, students must be able to develop these skills in English. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar attityder till psykiskt sjuka inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Stina Erlandsson; Tina Larsson; [2010]
  Nyckelord :attitude; mentally ill; somatic care; health professionals; transpersonal caring; attityd; psykiskt sjuka; somatisk vård; vårdpersonal; transpersonell omsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiska sjukdomar beräknas drabba var fjärde person i världen. Patienter med psykisk sjukdom drabbas i högre grad av somatiska sjukdomar och vårdas då inom somatisk vård. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar attityder till patienter med psykisk sjukdom hos vårdpersonal inom somatisk vård. LÄS MER

 4. 4. Angle-Only Target Tracking

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Tina Erlandsson; [2007]
  Nyckelord :Angle-only; Target Tracking; MSC; EKF; IMM;

  Sammanfattning : In angle-only target tracking the aim is to estimate the state of a target with use of measurement of elevation and azimuth. The state consists of relative position and velocity between the target and the platform. LÄS MER