Sökning: "Tina Frid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Frid.

 1. 1. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med kronisk avancerad hjärtsvikt i ett palliativt skede : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tina Frid; Alva Jansson; [2022]
  Nyckelord :Advanced heart failure; Factors; Quality of life; Palliative care.; Avancerad hjärtsvikt; Faktorer; Livskvalitet; Palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa antas cirka en till två procent av den vuxna befolkningen lida av hjärtsvikt och prevalensen beräknas vara cirka 10 procent hos personer över 70 år. Hjärtsvikt innebär att hjärtas pumpförmåga försämras och personen med hjärtsvikt drabbas ofta av typiska symtom för hjärtsvikt och kliniska fynd och kräver farmakologisk behandling. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med självskadebeteende inom somatisk akutsjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Andersson; Tina Frid; [2018]
  Nyckelord :Deliberate self-harm; experience; nurse; nursing and somatic emergency medical care.; Omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutsjukvård och upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett symtom på psykisk ohälsa som sedan millennieskiftet uppmärksammats i allt högre utsträckning. Den första kontakten med vården personer med självskadebeteende tar sker ofta via den somatiska akutsjukvården. Patienter vittnar om negativa upplevelser i mötet med dessa vårdinstanser. LÄS MER