Sökning: "Tina Gottfridsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Gottfridsson.

 1. 1. Barn som anhörig inom palliativ vård i hemmet : En empirisk studie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tina Gottfridsson; Frida Svedblom; [2019]
  Nyckelord :palliativ; palliativ vård; barn; barnperspektivet; anhörig; vård i hemmet; hemsjukvård; sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens samhälle vårdas allt fler patienter med palliativ vård till livets slut i hemmet med sina anhöriga. Mötet med barn som anhörig beskrivs oftast som komplicerat för sjuksköterskorna då de väcker starka emotioner. När föräldrar är svårt sjuka och döende är barn som anhöriga särskilt sårbara. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelse av att leva med övervikt & fetma : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tina Gottfridsson; Annelie Odéen; [2010]
  Nyckelord :children; adolescent; obesity; overweight; life style; self image; experience; perceived;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett av de största hälso- problemen i västvärlden och i Sverige idag. En av de största utmaningar inom vården är barnfetma och vi som allmänsjuksköterskor kommer i kontakt med barnen med fetma i olika vård kontexter. LÄS MER