Sökning: "Tina Helgesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Helgesson.

 1. 1. Allas lika värde? En belysning av diskrepansen mellan samhällets intentioner och barnens verklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tina Helgesson; [2008]
  Nyckelord :kamratrelationer; vänskap; sociala; hierarkier; social; rangordning; utanförskap; ensam; ovanlig; populär; avvisad; ignorerad; gemenskap; personlighet; personlighetsutveckling; behavior; genetics; sociala; djur; arv miljö; jämföra; begränsade; resurser;

  Sammanfattning : Det finns många olika sorters barn. De är olika på grund av sina medfödda dispositioner, men framförallt på grund av vilka dispositioner deras olika uppväxtmiljöer ger dem möjlighet att utveckla. Det finns även gemensamma faktorer som gäller alla människor att ta i beaktande. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet i datorsystem med många användare - En studie av Arbetsförmedlingens datorsystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tina Helgesson; [2003]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine a computersystem with many users from a usability perspective. The computersystem that was examined was AIS-95, which are being used of the Swedish Employment Service. LÄS MER