Sökning: "Tina Hellström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Hellström.

 1. 1. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd till personer med bröstcancer: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tina Hellström; Kallnäs Karolina Holmén; [2020]
  Nyckelord :breast cancer; literature review; nursing care; person centered care; physical activity; bröstcancer; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en internationellt växande sjukdom som drabbar framförallt kvinnor, med symtom och biverkningar från behandling som berövar personerna på glädjeämnen de tidigare upplevt. Fysisk aktivitet ger bland annat minskad östrogennivå, höga östrogennivåer sammankopplas med uppkomst av bland annat bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Att vägleda i grupp. För vem och i vilket syfte?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tina Hellström; [2009]
  Nyckelord :gruppvägledning; gruppsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra vägledare i Malmö ser på gruppvägledning, gällande lämpliga deltagare och gruppvägledningens syfte, vidare är syftet att jämföra gruppsamtalet med det individuella samtalet genom de intervjuades ögon. Problemformuleringarna som används till arbetet är följande: Hur uppfattar vägledarna gruppvägledning med eleverna i niondeklass inför gymnasievalet?Vilka faktorer uppger vägledarna som viktiga i gruppsamtalet gällande dess syfte?Hur uppfattar vägledarna det enskilda samtalet i förhållande till gruppsamtalet?Huvudteorin som används är Baumans teori om den individualiserade människan, teorin valdes på grund av att efter att allt material insamlats gjordes bedömningen att det var den teorin som passade bäst. LÄS MER