Sökning: "Tina Jobs"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tina Jobs.

 1. 1. Kompetensutveckling; en fråga om var du arbetar? : En kvantitativ pedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tina Asp; Charlotte Stridh; [2019]
  Nyckelord :Competence; elderly care; assistance nurse; nurse´s aides; municipalities; competence development; Kompetens; äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; kommunstorlek; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie har som syfte att kartlägga kompetensen/utbildningsbakgrund och belysa möjligheterna till kompetensutveckling inom kommunal äldreomsorg. Studien bygger på svar från 108 elektroniska enkäter från undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal äldreomsorg. LÄS MER

 2. 2. Alla får vara med! : En undersökning om ungdomars delaktighet i biblioteksverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tina Vilhelmsson; Rebecka Elofsson; [2017]
  Nyckelord :Positive Youth Development; Ungdomar; Delaktighet; Evenemang; Bibliotek; Lokaler; Vuxna; PYD;

  Sammanfattning : Public libraries have begun to realize that they must try to develop the youth department, youth participation, and event planning in order to create an attractive meeting place youths can see as a resource in their lives. Librarians have also begun to realize that the youth department needs more space than it had before and preferably to not integrate youths with children, because youths would like to be seen as individuals and developing adults. LÄS MER

 3. 3. Sociala hänsyn i byggbranschen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tina Elisasson; Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Sociala hänsyn; Social hållbarhet; Offentlig upphandling; Byggbranschen; Förfrågningsunderlag; Globala målen; LOU; ILO; Skanska; NCC; Offentlig sektor; Kommunala bolag; Östergötland; Beställare; Entreprenörer; Sysselsättningskrav;

  Sammanfattning : Byggbranschen står nu inför ett utmanande kliv i hållbarhetens riktning - att ta sig an och arbeta för en socialt hållbar samhällsutveckling. Intresset att arbeta med detta är stort hos både entreprenörer, beställare och samhället i stort. LÄS MER