Sökning: "Tina Magnusson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tina Magnusson.

 1. 1. Bilar kan både flickor och pojkar leka med! : En studie om pedagogers förhållnings- och arbetssätt i genusarbete på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Böhm; Tina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :genus; genusarbete; förskola; könsroller; lek; pedagoger; arbetssätt; förhållningssätt;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas begreppet genus med fokus på pedagogers arbets- och förhållningssätt vid bemötandet av barn i olika leksituationer. I studien redogörs det för hur pedagoger introducerar varierande lekmaterial. Studien lyfter även hur pedagoger bjuder in barn till varierade miljöer. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen i svenska som andraspråk : Beskrivningar från 10 lärare på lågstadiet och vuxenutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenni Kallström; Tina Magnusson; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; läs- och skrivinlärning; andraspråksinlärning; lågstadiet; vuxenutbildning; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det känns som jag försvinner in i böckerna. Barns favoritböcker, läsupplevelser och läsning från barns och barnbibliotekariers perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Tina Kalin; Mona Wernbro Magnusson; [2005]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to obtain a greater understanding of childrens choice of favourite books, insight in their reading experiences and their thoughts about the reading of these books. We also want to investigate if, and if so, how childrens librarians obtain knowledge of the childrens reading preferences and reading experiences and how they use this knowledge in their work to stimulate childrens reading. LÄS MER