Sökning: "Tina Myhrberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Myhrberg.

  1. 1. De tvångsomhändertagna barnen : - LVU-domar i Västerbottens län 2013 och 2017

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Monica Pärnänen; Tina Myhrberg; [2018]
    Nyckelord :LVU; LVU-domar; Tvångsomhändertagning; Socialnämnden; Förvaltningsrätten; Domslut; Risker; Riskbedömning;

    Sammanfattning : Det här är en studie av LVU-domar i Västerbottens län. De studerade domarna utgörs av samtliga LVU-domar i Västerbottens län åren 2013 och 2017. Totalt omfattas studien av 241 domarna avseende 315 barn. Domarna är undersökta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ metod. LÄS MER