Sökning: "Tina Ornstein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tina Ornstein.

 1. 1. All-inclusive - Är det inklusive socialt ansvar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Annika Andersson; Tina Ornstein; Pamela Olsson; [2009]
  Nyckelord :csr; pro-poor; potential linkages model; all-inclusive resorter; Tourism; Turism; Development cooperation; Utvecklingssamarbete; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa hur all-inclusive resorter arbetar med CSR. Frågeställningar: – Vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive resorter i Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? – Vilka samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och samhället Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? Metod: Denna uppsats är en deskriptiv studie och för att besvara våra frågeställningar genomfördes fältstudier på fyra all-inclusive resorter i Cancún Mexiko. LÄS MER

 2. 2. Do Givers Really Gain? A study of relationship benefits and sacrifices in BNI a referral network organisation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Andersson; Tina Ornstein; Susanna Wlosinska; [2009]
  Nyckelord :Referral networks; Relationship Marketing; BNI; Customer Satisfaction Index; CSI ; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how relationship benefits and sacrifices matter in relation to members of referral networks and how these aspects affect overall member satisfaction. This study has an explanatory research approach since it aims to, by testing hypotheses; explain the impact relationship benefits and sacrifices have on satisfaction. LÄS MER