Sökning: "Tina Samimian Tehrani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Samimian Tehrani.

  1. 1. Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; Jesper Setterström; Tina Samimian Tehrani; [2021-09-14]
    Nyckelord :samarbete; speldesign; spel; barn;

    Sammanfattning : Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. LÄS MER