Sökning: "Tina Sheikhi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Sheikhi.

  1. 1. Utsatta barns rättsliga skydd för grundskoleutbildning i Indien - En fältstudie i Uttar Pradesh och West Bengal.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tina Sheikhi; [2017]
    Nyckelord :Out of school children; marginalised children; disadvantaged groups; elementary education; India; the RTE Act; children´s right to education.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER