Sökning: "Tina Sorian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Sorian.

  1. 1. HUR COVID-19 HAR PÅVERKAT ÄLDRE MED HÖRSELNEDSÄTTNING

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Bahar Hassan; Tina Sorian; [2021-10-21]
    Nyckelord :Covid-19; äldre; Pandemier; SARS; MERS; Coronavirus; epidemie; Enkät; Hörselvård; Kommunikation; older; Pandemic; epidemic; Survey; Hearing care; Communication;

    Sammanfattning : Background: Covid-19 broke out in late December 2019 in the Chinese city of Wuhan; thevirus is spread between humans and between humans and animals. Globally, people areworried about to be affected by Covid-19, and there is a greater risk of older people dying dueto Covid-19 infection. LÄS MER