Sökning: "Tina Sterner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Sterner.

  1. 1. Dömd till ensamhet? – En kvalitativ studie om hiv utifrån copingstrategier, psykosocial situation samt livskvalitet

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Edin Dzanic; Linda Knutsson; Tina Sterner; [2008-02-18]
    Nyckelord :hiv; copingstrategier; livskvalitet; stigma; skam skuld;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag 4300 människor med hiv. Bromsmedicinernas utveckling har onekligen ändrat situationen för de hiv-positiva. LÄS MER