Sökning: "Tinnie Hellqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tinnie Hellqvist.

  1. 1. Etik inom Djursjukvården

    M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Emma Nilsson; Tinnie Hellqvist; [2010]
    Nyckelord :etik; moral; värdigt djurliv; etiskprövning;

    Sammanfattning : SammanfattningDet finns lite skrivet i ämnen som rör etik i samband med djursjukvård. Utvecklingen inom djursjukvården har under de senaste åren gått mycket fort fram och man kan idag behandla sjukdomar som tidigare inte var möjliga att behandla. LÄS MER