Sökning: "Titan"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Titan.

 1. 1. Degradation of model biomedical Mg alloys in aqueous media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Max Viklund; [2020]
  Nyckelord :Magnesium; alloys; bio-materials; implants; corrosion; isothermal calorimetry; Technology and Engineering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This project investigates the influence of alloying elements, heat treatment and corrosion medium on the corrosion rates of three magnesium alloys Mg-5Zn, Mg0.27Ca, and Mg-0.27Ca-5Zn for use in bio-medical applications. LÄS MER

 2. 2. Bindningsstyrka mellan titan, adhesiva cementsystem och polymera material

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Aleksandra Håkansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet Syftet med studien är att utvärdera bindningsstyrkan mellan olika adhesiva cementsystem och titan som används inom implantat, mer specifikt ytan på titanbas och olika polymerbaserade material för protetiska konstruktioner.Material/ MetodTotalt framställdes 104 stycken cylindriska titanbasar om delades in i åtta grupper med 13 provkroppar i varje grupp. LÄS MER

 3. 3. Intermetallic Compound Formation in Ni-Ti-Fe Powder Mixtures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Tea Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Phase Evolution; Ni-Ti-Fe System; Intermetallics; Powder Metallurgy; Reactive Sintering; DSC; SEM; EDS; XRD; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Ni-Ti system has a broad range of applications, in areas as diverse as biomedicine and robotics. This is in large due to the NiTi intermetallic compound, which exhibits the shape memory effect. In addition to this property, the intermetallic compound is also biocompatible, has good mechanical properties and good corrosion resistance. LÄS MER

 4. 4. Abundances of iron-peak elements in disk and bulge giant stars from high-resolution optical spectra

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Maria Lomaeva; [2018]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Context. The formation and evolution of the Galactic bulge and the Milky Way is still a debated subject. Observations of, e.g. LÄS MER

 5. 5. Lost in Space : Sökandet efter mening hos människan i Titan A.E.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jens Fogelholm; [2018]
  Nyckelord : Motion pictures - religious aspects ; Science Fiction; American ; meaning-making; Science Fiction -- History and criticism ; Philosophy of Religion; Don Bluth; 21st Century; Two thousands decade ; Science Fiction; Religionsfilosofi; Film och religion; Science Fiction; Don Bluth; Amerikansk Science Fiction; Sekelskiftet 2000; film; meningsskapande;

  Sammanfattning : This thesis deals with the depiction of meaningfulness and meaning-making, as seen in human characters in the 2000 animated science fiction film Titan A.E. (directed by Don Bluth). The analysis aims to show how Titan A. LÄS MER